Ресурсен потенциал

Ресурси

Овергаз Инженеринг АД има ресурсния потенциал за реализация на целия технологичен цикъл или части от него – проучване, проектиране, обучение на кадри, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строителни обекти от разрешения обхват. Дейността на фирмата е фокусирана основно в строителството на разпределителни газови мрежи, магистрални отклонения и съоръжения към тях. За да завоюва нови пазарни позиции и за да задоволи изискванията на многобройните си клиенти, през последните години дружеството започна да строи инфраструктурни обекти и в други области (водоснабдяване, канализация, телекомуникации).

Човешки ресурси

Служителите и работниците поддържат уменията и квалификацията си чрез обучение и полагане на задължителни изпити.

При необходимост се привличат подизпълнители с доказано име в бранша. В Овергаз Инженеринг АД работят на безсрочен трудов договор специалисти и работници с доказана компетентност, професионални качества и с трайна мотивация за обучение и растеж, подбрани с конкурси.
Виж повечеПо-малко

Технологии

При изпълнение на строителството Овергаз Инженеринг АД прилага модерни технологии и апаратура за заваряване на стоманени и полиетиленови тръбопроводи.

При строителство в гъстозастроени градски райони не нарушаваме всекидневните дейности на населението. Организираме оптимално трудовите си процеси и се отнасяме грижливо към околната среда и безопасността. Фирмата изгражда тръбопроводни мрежи от PE-HD (полиетилен с висока плътност), като се използват машини за челно заваряване с топъл елемент или електродифузно заваряване. Използваните технологии гарантират необходимото качество на заваряваните съединения и осигуряват висока надеждност. Предимствата на технологиите са автоматизирано управление и контрол на процесите, както и документиране на информацията за заваръчния процес. При строителството на стоманени тръбопроводи се прилагат методите на ръчно електродъгово заваряване, както и заваряване в защитна газова среда (ВИГ заваряване), за които дружеството разполага с необходимата техника и съоръжения. В градски условия използваме и технологията на безтраншейното полагане, утвърдена в световен мащаб. Опазването на околната среда, като основен елемент от строителното производство, извежда тази технология на челно място.
Виж повечеПо-малко

Гаранция за високо качество

Влаганите материали и оборудване отговарят на изискванията на българските и европейските стандарти.

Овергаз Инженеринг АД доставя от реномирани фирми тръби, фасонни елементи и оборудване, придружени с необходимите сертификати. Дружеството поддържа дългогодишни делови контакти с фирмите Friatec, Tartarini, Pietro Fiorintini, Boldrin, Schlumberger, Flonidan, RE.M.I., Mannesman, Glinwed, GMT, DRESSER, Raufoss, STEEL, Actaris, PSI Produkt, Gibson, Krismetal, Galli&Cassina, Industrial Cathodic Protection, WIEGA, ALFA и други.
Виж повечеПо-малко

Производствен процес

Овергаз Инженеринг АД разполага с необходимата строителна механизация и автотранспорт.

багери-товарачи, тръбополагащи машини, бордови автомобили и фургони, влекачи, тръбовози, автокранове, комплект машини за челно и електродифузно заваряване на полиетилен, електроагрегати и централи, заваръчни агрегати, компресори, товарни и пътнически автобуси и др. Производствената база на дружеството е оборудвана с металорежещи, заваръчни машини и техника за производство на съоръжения. Собствената открита складова база е с площ 22 000 m2 с два портални крана и ж.п. линия. Закритата складова площ е 2 700 m2 с релсов кран.
Виж повечеПо-малко