Изпълнени обекти

Портфолио

Дружеството е изградило газопроводни мрежи и съоръжения към тях в 32 селища на страната: Стара Загора, Пазарджик, Ловеч, Разград, Монтана, Ямбол, Кюстендил, Нова Загора, Нови Пазар, Плевен, Първомай, Петрич, Левски, Мездра, Пещера, Попово, Исперих, София, Божурище, Банкя, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Варна, Русе, Хасково, Павликени, Асеновград, Бургас, Габрово, Бяла, Кубрат.

Дружеството е построило с възложител дружества от системата Овергаз:

над 1360 km стоманени и полиетиленови газоразпределителни мрежи;над 3 240 броя газови съоръжения;магистрално газопроводно отклонение до гр. Велико Търново и гр. Горна Оряховица (51 km, DN 300 mm, 55 bar), Автоматизирана газоразпределителна станция (АГРС) - В. Търново (55/10 bar, 2 линии по 10 000 m3 и една по 20 000 m3) и АГРС - Г. Оряховица (55/10 bar, 3 линии по 10 000 m3);магистрално газопроводно отклонение (0,5 km, DN 150 mm) и АГРС - Кюстендил (55/12 bar, 3 линии по 10 000 m3);магистрално газопроводно отклонение (3,5 km, DN 150 mm) и АГРС - Мездра (55/4 bar, 3 линии по 5 000 m3);магистрално газопроводно отклонение (2,5 km, DN 150 mm) и АГРС - Нова Загора (55/4 bar, 2 линии по 20 000 m3);АГРС - Асеновград (55/12 bar, 2 линии по 10 000 m3);АГРС – Павликени (55/10 bar, 5 000 m3);АГРС – Бутово (55/10 bar, 1 500 m3);над 45 150 броя битови газови съоръжения;над 900 броя битови газови инсталации.
Извън газификацията на български градове, дружеството е изпълнило и обектите:

Проектиране на 43 km стоманен газопровод на обект “Газопровод от с. Недялско до компресорна станция Странджа”, като част от транзитния газопровод за Турция, възложител Топенерджи АД, София.Проектиране на обект “Газоразпределителна мрежа и съоръжения за гр. Крива Паланка, Република Македония”, по линия на сдружението за екологично устойчиви икономики ECOLINKS.Проектиране, строителство и пускане в действие на 58 km 12'' тръбопровод и 2,3 km 14'' тръбопровод със съответните кранови възли, ГИС-система и пусково-приемна станция за очистни съоръжения от входната точка на брега на Черно море до Провадия, възложител Петреко С.а.р.л, Великобритания.Строителство на обект “Селищна телефонна мрежа гр. София”, възложител Телекомплект АД, София.Строителство на обект “Водопровод от ХС Стражево до РЕК Битоля - дължина 17 km и диаметър 711х7 mm, възложител ФЦЗ “11-ти октомври”, Куманово, Р. Македония.Строителството на обект “Оптичен кабел 72 влакна от София до Кулата” с обща дължина 220 km, възложител Вестител АД, София.Полагане на над 800 km технологична съобщителна оптична кабелна мрежа в градовете София, Варна, Велико Търново, Бургас и Русе.Строителство на обект “Външен разпределителен газопровод” на обект “Хлебни изделия - Подуяне, гр. София”, възложител Нилана ООД, София.Газификация на котелна централа при депо „Обеля”, възложител Метрополитен ЕАД.Газификация на обект “Жилищни сгради № 1 и 2 в кв “Манастирски ливади” – София, възложител Главболгарстрой АД, София.Строителство на газопровод през река Марица, 200 m, обсадна тръба с диаметър 250 mm и газопровод с диаметър 108 mm, възложител Булгаргаз ЕАД, София.Проектиране, съгласуване, издаване на разрешение за строеж, доставка на основни и спомагателни материали, изпълнение на СМР, изпитвания на АГРС Благоевград (54/16 bar, 2 линии по 15 000 m3), магистрално газопроводно отклонение (300 m, DN 219 mm) и кранов възел DN 200 mm, възложител Булгаргаз ЕАД, София.Строителство на обект “Разширение Метро София МС13”, възложител ТРЕЙС-СОФИЯ ЕООД.Строителство на водопровод, 1 125 m полиетилен DN 110-160 mm и чугун DN 200 mm, възложител община гр. Добрич.Работен проект, съгласуване, доставка, отопление и вентилация, електро и автоматика, строителство от ГРЗТ до котелно, възложител Милицер и Мюнх БГ ООД.Изграждане на газови инсталации на котелни помещения в сгради на Апартаментен комплекс Флора 2 Боровец, 5 бр. ГРЗП, отопление и вентилация, електро и автоматика, възложител Главболгарстрой АД, София.Строителство на газопровод PE-HD до газстанция на ул. 202, 1040 m, диаметър 110 mm, възложител МАКС 2000 Б И Д ООД.Газификация на ветеринарно-медицинска служба – Летище София, ГРЗП, вътрешна газова инсталация на сметогорна пещ и котелно, възложител САФКО ЕООД.Рехабилитация на водопроводи, 8 302 m, диаметри 90 – 400 mm, възложител ВиК ЕООД, гр. Добрич.Изграждане на ВиК инфраструктура на улици в Бизнес Парк София, стъклопластови тръби с диаметри 500-1200 mm, полиетиленови тръби с диаметри 63 – 315 mm, PVC тръби с диаметри 100-315 mm, възложител Бизнес парк София ЕООД.Алейни ВиК мрежи, част водоснабдяване Резиденшъл парк София, 2 280 m, диаметри 90 – 225 mm, възложител Каналстрой Инженеринг ЕООД.Проектиране на 12” водопровод (40 km) от JAFRA до QAHAR и 8” (3,6 km) нагнетателен водопровод в QAHAR, включително катодна защита и супервизия по време на строителството, възложител GANAMA-BUTEMAC, Сирия.