Свържете се с нас

Контакти

Офис София


Овергаз Инженеринг АД
1407 София
ул. „Филип Кутев“ №5
Телефон: (+359 2) 4283 737
Факс: (+359 2) 4283 730
Е-mail: [email protected]

Офис Ямбол


Овергаз Инженеринг АД
8600 Ямбол
ул. Цар Симеон 14 А
Телефони: (+359 46) 662 505, 662 506
Факс: (+359 46) 662 508
Е-mail: [email protected]

Форма за контакти