Услуги Вижте повече Портфолио Вижте повече За нас Вижте повече

Начало

За нас

Овергаз Инженеринг АД е правоприемник на първото най-голямо частно инженерингово дружество в газовия бранш у нас, създадено през 1993 г.
Повече тук

Услуги

Съгласно нормативната уредба, Овергаз Инженеринг АД извършва основната си дейност на основание Удостоверение, издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
Повече тук

Портфолио

Дружеството е изградило газопроводни мрежи и съоръжения към тях в 32 селища на страната: София, Стара Загора, Пазарджик, Ловеч, Разград, Монтана, Ямбол и други.
Повече тук