Мисия и визия на компанията

Мисия и цели

Овергаз Инженеринг АД съществува, за да отговори на желанията на клиентите и да им осигури жизнен и икономически комфорт. Всички наши действия са насочени към запазване на природата по-чиста, към опазване на здравето и осигуряване безопасността на хората.

Овергаз Инженеринг АД определя основните си цели с идеята за непрекъснато подобряване на дейността, за да предоставя на клиентите си продукти и услуги, съобразени с техните изискванията и с нормативната уредба, реализирани с необходимото качество при опазване на околната среда, осигуряващи безопасна и надеждна експлоатация.

Ръководството на Овергаз Инженеринг АД, като се опира на квалификацията, професионализма и опита на служителите си, декларира, че:

клиентите ни са наши приятели – ние разбираме техните настоящи и бъдещи потребности, изпълняваме изискванията им, приложимите нормативи и се стремим да надхвърлим очакванията им;поддържаме взаимноизгодни отношения с доставчици и подизпълнители, основани на добрия бизнес-тон и дългогодишно партньорство;нашата постоянна цел е непрекъснато да подобряваме дейността си във всички аспекти;ние управляваме производствените процеси с интегрирана ефективна система, което допринася за постигане на целите ни;служителите ни са най-ценния ресурс, използваме пълноценно техните способности и непрекъснато ги мотивираме;нашите решения са плод на пълноценен анализ на данни и информация от наблюдения.